سیستم های متعارف

دتکتور

تجهیزات با کاربری خاص

bericacavi fiber optic cable

سیستم های آدرس پذیر

اینترفیس آدرس پذیر هوچیکی مدل HOCHIKI CHQ-SZM2(SCI)-HFP