دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250 وسيله‌اي است كه هواي محل تحت پوشش را از طريق لوله به داخل يك محفظه تست مكيده و ذرات بسيار ريز دود موجود در آن را كشف مي‌نمايد.
زمانی که نیاز به تشخیص سریع حریق در مراحل اولیه ی شکل گیری آن داریم دتکتورهای نقطه ای دیگر به کار نمی آیند.
حساسيت اين دستگاه بسيار زياد بوده و با نمونه برداری از هوای دریافتی دود را تشخیص می دهد.

دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250The VESDA VLF by Xtralis is an aspirating smoke detector ideal for small, business-critical spaces. Available in two models, the VLF-250 covers up to 250 m2 (2,690 sq. ft.), and the VLF-500 covers areas up to 500 m2

:Applications

:The Xtralis VESDA VLF is a cost-effective solution for areas such as
Local telecommunication exchanges*
Air handling units*
Smaller server rooms*
Correctional facilities*
Control rooms*
Utility control hubs*
Switch rooms*
Railway signal hubs*
Storage facilities*
Cabinets*
Hazardous areas *
Substations*

  • :CERTIFICATIONS
  • UL*
  • ULC*
  • FM*
  • CFE*
  • LPCB*
  • VdS*
  • VNIIPO*
  • AFNOR*
  • ActivFire*
  • CE – EMC and CPD*
  • CSFM*
  • FM Hazardous Locations: Suitable for Class 1, Division 2, Groups A, B, C and D*
  • EN 54-20 (VLF-250)*
   Class A (12 holes / 0.12% obs/m)*
   Class B (12 holes / 0.35% obs/m)*
   Class C (12 holes / 0.80% obs/m)*
  • EN 54-20 (VLF-500)*
   Class A (30 holes / 0.05% obs/m)Class B (30 holes / 0.15% obs/m)
   Class C (30 holes / 0.32% obs/m)

برای دانلود کاتالوگ دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250 کلیک نمایید

برای مشاهده مطلب دتکتور VLC-500 اینجا را ببینید