در  سیستم اطفاء اتوماتیک غیر مستقیم  FireDetec IHP ، ماده ی خاموش کننده، پس از حریق و شناسایی توسط سنسور تیوپ از نازل های تعبیه شده در بالای کابین تخلیه می شود.

این سیستم  برای تمامی فضای های بسته قابل استفاده است. (کمتر از 9 متر مکعب)

مزایای سیستم IHP:

– مؤثرترین راه سرکوب آتش
– محافظ بزرگتر را پوشش می دهد
– اجازه تخلیه سریعتر ماده خاموش کننده را می دهد
– با همه گاز های اطفاء کار می کند
– فعال سازی دستی ممکن است

 

ihp system

ihp system schematic

سیستم اطفاء غیر مستقیم شامل اقلام ذیل می باشد:

POS.

QTY. CODE

B07024001

DESCRIPTION 5 KG.

IHP Cylinder / valve assembly

1 1
2 1 024900390 Cylinder bracket
3 1 024100013 Gasket
4 1 B06920006 Rubber hose
5 2 B07835026 Tube fitting – straight
6 2 B07835028 Tube fitting – Elbow
7 1 B07835037 Cross  panel-fitting
8 4 B07860006 Pipe bracket (0 8mm)
9 2 022700599 Stainless steel tubing (1m)
10 1 026200116 Nozzle
11 1 024920013 Protection Spring top
12 1 B07830005 Cross  panel-fitting
13 20 B07860004 Binding ties
14 1 B07800015 FireDETEC® Tube red (10m)
15 1 B07810014

End of line gauge

مشخصات سیستم اطفاء غیر مستقیم: 

COMPLETE CO2 SYSTEMS
Product code unfilled B07504000 B07504004
Product code filled B07504500 B07504504
Cylinder kit size 5 Kg. 10 Kg. Ø204mm
Number of nozzles 1 2
Cylinder volume 6.7 liters 13.4 liters
Cylinder approval π π
Cyl. weight (empty) 10 Kg. 21 Kg.
Operating   Temperature -20°C to 60°C -20°C to 60°C
Working pressure 60 bar at 20°C 60 bar at 20°C
Siphon tube Yes Yes
Sensor tubing color Red Red