سیستم CO2

Rotarex تمام مؤلفه های مورد نیاز برای پیکربندی یک سیستم کامل ۶۰ بار CO2 را ارائه می دهد. در زیر به بررسی سیستم اطفاء CO2 شرکت روتارکس می پردازیم.

co2 system

برخی از ویژگی های سیستم اطفاء CO2:

– قطعات کاملاً سازگار و قابل تعویض
– نصب آسانتر و سریعتر
– اعتماد به نفس بیشتر نسبت به عملکرد در زمان بحرانی
– پوشش کامل ضمانت

Rotarex offers all the components needed to configure a complete system for 60 bar carbon dioxide extinguishing agent.
– Components entirely compatible and interchangeable
– Easier and faster installation – No “bad surprises”
– Everything to the same high-specification
– Greater confidence in performance at the critical time
– Full warranty protection
– Simplicity of a single supplier Rotarex makes it easy for system engineers and installers to configure fixed suppression systems–choosing only select components –or using the entire system

شیر های CO2:

شیر CO2

Product code B04800111 B04800113 B04800110
Discharge type Total Total Total
Max. working pressure ۲۵۰ bar ۲۵۰ bar ۲۵۰ bar
Orifice size Ø ۱۲ mm Ø ۱۲ mm Ø ۱۲ mm
Inlet connection ۲۵E EN-629-1 ۲۵E EN-629-1 ۲۵E EN-629-1
Outlet  connection W21,8×1/14” DIN 477 W21,8×1/14” DIN 477 W21,8×1/14” DIN 477
Actuator  connection M42 x 1,5 M42 x 1,5 M42 x 1,5
Dip tube connection M10 x 0,75 M10 x 0,75 M10 x 0,75
Burst disc pressure ۱۹۰ bar ۲۲۵ bar ۲۵۰ bar
Valve body Brass Brass Brass