NSC

توضیحات در مورد سیستم های اعلام حریق

حسگرها و آشکارسازهای اعلان آتش شامل
*آشکارسازهای دود
*آشکارسازهای حرارت
*آشکارسازهای منو اکسید کربن
*آشکارساز شعله
*آشکارسازهای ترکیبی جای دارند.

حسگرهای حرارتی، افزایش حرارت در محل را تخشیص می دهند.  این حسگرها در داخل خود دو صفحه از مواد متفاوت و چسبیده به هم دارند که با گرم شدن یا سرد شدن و خم شدن صفحه ترکیبی تغییر می‌کند و باعث اتصال جریان می‌شود. انواع جدیدتر این حسگرها دارای دماسنج بوده و به تغییرات درجه حرارت حساس می‌باشد.

حسگرهای ترکیبی، حسگرهایی هستند که از ترکیب یک حسگر دود و یک حسگر حرارت بوجود آمده‌اند.

برای مشاهده ی سایت سیستم های اعلام حریق NSC به این لینک مراجعه کنید.