نوشته‌ها

Vesda

دکتور مکشی مدل Vesda VLC-500  از طریق مکش مداوم هوا به داخل شبکه لوله ای کارایی بالا را به ارمغان می آورند.
این دتکتورها سریعترین زمان تشخیص را در یک محیط با ریسک آتش سوزی بالا فراهم می کند که نتیجتا از جان، اموال و لطمه به کسب وکار شما محافظت می نماید.
دتکتورهای VESDA به عنوان برند شماره یک جهانی دتکتورهای مکشی در سراسر جهان، قابلیت اطمینان، پایداری و عمکلرد مطمئن را به ارمغان می آورد.

دکتور مکشی مدل Vesda VLC-500

The VESDA VLC by Xtralis is an aspirating smoke detector that provides very early warning in single and small environments where space is at a premium. The VESDA VLC aspirating smoke detector is available in two versions, one that interfaces via relays only (RO) and one that interfaces via relays and VESDAnet (VN). The VESDA VLC-EX detector has been specifically
designed to provide all the benefits of ASD for the protection of hazardous applications with Zone 2 classification.

:APPLICATIONS

:The Xtralis VESDA VLC offers a simple, cost-effective solution for the protection of single and smaller environments such as
Small archives*
Production machinery*
Ceiling voids*
Prison cells*
Wet benches*
Data storage cabinets*
Critical process tools*

:CERTIFICATIONS

  • UL*
  • ULC*
  • FM*
  • LPCB*
  • VdS*
  • CCC*
  • ActivFire*
  • NF*
  • VNIIPO*
  • CE*
  • CSFM*
  • EN 54-20*
   (Class A (30 holes / 0.05% obs/m*
   (Class B (36 holes / 0.09% obs/m*
   (Class C (40 holes / 0.165% obs/m*
  • FM Hazardous Locations: Suitable for Class 1, Division 2, Groups A, B, C and D*
  • (IECEx (VLC-EX only*
  • (ATX (VLC-EX only*

 

برای دانلود کاتالوگ دتکتور مکشی مدل Vesda VLC-500  کلیک نمایید.

برای مشاهده ی مطلب در مورد Vesda VLF-250 کلیک نمایید.

دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250 وسيله‌اي است كه هواي محل تحت پوشش را از طريق لوله به داخل يك محفظه تست مكيده و ذرات بسيار ريز دود موجود در آن را كشف مي‌نمايد.
زمانی که نیاز به تشخیص سریع حریق در مراحل اولیه ی شکل گیری آن داریم دتکتورهای نقطه ای دیگر به کار نمی آیند.
حساسيت اين دستگاه بسيار زياد بوده و با نمونه برداری از هوای دریافتی دود را تشخیص می دهد.

دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250The VESDA VLF by Xtralis is an aspirating smoke detector ideal for small, business-critical spaces. Available in two models, the VLF-250 covers up to 250 m2 (2,690 sq. ft.), and the VLF-500 covers areas up to 500 m2

:Applications

:The Xtralis VESDA VLF is a cost-effective solution for areas such as
Local telecommunication exchanges*
Air handling units*
Smaller server rooms*
Correctional facilities*
Control rooms*
Utility control hubs*
Switch rooms*
Railway signal hubs*
Storage facilities*
Cabinets*
Hazardous areas *
Substations*

  • :CERTIFICATIONS
  • UL*
  • ULC*
  • FM*
  • CFE*
  • LPCB*
  • VdS*
  • VNIIPO*
  • AFNOR*
  • ActivFire*
  • CE – EMC and CPD*
  • CSFM*
  • FM Hazardous Locations: Suitable for Class 1, Division 2, Groups A, B, C and D*
  • EN 54-20 (VLF-250)*
   Class A (12 holes / 0.12% obs/m)*
   Class B (12 holes / 0.35% obs/m)*
   Class C (12 holes / 0.80% obs/m)*
  • EN 54-20 (VLF-500)*
   Class A (30 holes / 0.05% obs/m)Class B (30 holes / 0.15% obs/m)
   Class C (30 holes / 0.32% obs/m)

برای دانلود کاتالوگ دتکتور مکشی مدل Vesda VLF-250 کلیک نمایید

برای مشاهده مطلب دتکتور VLC-500 اینجا را ببینید