نوشته‌ها

در  سیستم اطفاء اتوماتیک غیر مستقیم  FireDetec IHP ، ماده ی خاموش کننده، پس از حریق و شناسایی توسط سنسور تیوپ از نازل های تعبیه شده در بالای کابین تخلیه می شود.

این سیستم  برای تمامی فضای های بسته قابل استفاده است. (کمتر از 9 متر مکعب)

مزایای سیستم IHP:

– مؤثرترین راه سرکوب آتش
– محافظ بزرگتر را پوشش می دهد
– اجازه تخلیه سریعتر ماده خاموش کننده را می دهد
– با همه گاز های اطفاء کار می کند
– فعال سازی دستی ممکن است

 

ihp system

ihp system schematic

سیستم اطفاء غیر مستقیم شامل اقلام ذیل می باشد:

POS.

QTY. CODE

B07024001

DESCRIPTION 5 KG.

IHP Cylinder / valve assembly

1 1
2 1 024900390 Cylinder bracket
3 1 024100013 Gasket
4 1 B06920006 Rubber hose
5 2 B07835026 Tube fitting – straight
6 2 B07835028 Tube fitting – Elbow
7 1 B07835037 Cross  panel-fitting
8 4 B07860006 Pipe bracket (0 8mm)
9 2 022700599 Stainless steel tubing (1m)
10 1 026200116 Nozzle
11 1 024920013 Protection Spring top
12 1 B07830005 Cross  panel-fitting
13 20 B07860004 Binding ties
14 1 B07800015 FireDETEC® Tube red (10m)
15 1 B07810014

End of line gauge

مشخصات سیستم اطفاء غیر مستقیم: 

COMPLETE CO2 SYSTEMS
Product code unfilled B07504000 B07504004
Product code filled B07504500 B07504504
Cylinder kit size 5 Kg. 10 Kg. Ø204mm
Number of nozzles 1 2
Cylinder volume 6.7 liters 13.4 liters
Cylinder approval π π
Cyl. weight (empty) 10 Kg. 21 Kg.
Operating   Temperature -20°C to 60°C -20°C to 60°C
Working pressure 60 bar at 20°C 60 bar at 20°C
Siphon tube Yes Yes
Sensor tubing color Red Red

در  سیستم اطفاء اتوماتیک مستقیم FireDetec DHP ، ماده ی خاموش کننده، پس از حریق،  از طریق سنسور تیوپ تخلیه می شود.

این سیستم  برای فضای های بسته ی بسیار کوچک و مناطقی که دسترسی به آن سخت است به کابرده می شود. (کمتر از 1 متر مکعب)

مزایای سیستم اطفاء اتوماتیک مستقیم:

– مقرون به صرفه تر بودن
– دارا بودن آسانترین نصب
– ایده آل برای چندین واحد جدا شده

ELECTRICAL CABINET SYSTEMS – DIRECT

سیستم DHP

MINIMIZES RISK TO VITAL EQUIPMENT

– #1 Cause of Industrial Fires*
– 75% of total-loss fires start as an electrical fire*
– Helps minimize damage to vital electrical equipment
– Minimizes work stoppage during repairs/cleanup
– Prevents extensive cleanup if the sprinkler system discharges

KEY FEATURES

– A complete, ready-to-install system – all in one box
– Available with CO2 or HFC-227ea extinguishing agent
– Available in multiple cylinder sizes for small or medium enclosures
– Systems available with choice of filled or unfilled cylinders
– CE approved cylinders only

سیتسم اطفاء اتوماتیک مستقیم FireDetec DHP

co2 and fm200 dhp

سیستم مستقیم CO2 شامل اقلام زیر می باشد:

POS. QTY. CODE DESCRIPTION 2 KG.
1 1 B07034000       DHP cylinder / valve assembly (not filled)
2 1 024900399       Cylinder bracket
3 1 024920013       Protection spring top
4 1 B07830005       Cross panel-fiting
5 20 B07860004       Binding ties
6 1 B07800015       FireDETEC® tube red (10 m)
7 1 B07810014       End of line gauge

سیستم مستقیم HFC227ea یا FM200 شامل اقلام زیر می باشد:

POS. QTY. CODE DESCRIPTION 3 LB. CE
1 1 B07004004    DLP cylinder/valve assembly (not filled) with bracket
2 1 B07830005    Cross-panel fitting
3 20 B07860005    Binding ties
4 1 B07800015    FireDETEC® sensor tubing red (10m)
5 1 B07810026    End-of-line gauge