نوشته‌ها

fm200 system

شرکت Rotarex تمام مؤلفه های مورد نیاز برای پیکربندی یک سیستم کامل Clean Agent را ارائه می دهد. در زیر به بررسی سیستم اطفاء FM200 شرکت روتارکس می پردازیم.

clean agent system

برخی از ویژگی های سیستم اطفاء FM200 یا HFC227ea:

– قطعات کاملاً سازگار و قابل تعویض
– نصب آسانتر و سریعتر
– اعتماد به نفس بیشتر نسبت به عملکرد در زمان بحرانی
– پوشش کامل ضمانت

 

Rotarex offers components needed to configure clean agent fire suppression system.
– Components entirely compatible and interchangeable
– Easier and faster installation – No “bad surprises”
– System pre-tested and qualified
– Everything to the same high-specification
– Greater confidence in performance at the critical time
– Full warranty protection
– Simplicity of a single supplier

شیر های FM200:

fm200 valvesمشخصات برخی از شیر های سیستم اطفاء FM200:

  FM-200 or NOVEC
  Without  Solenoid With Solenoid
Product code B04820125 B04820129 B04820119 B04820128
Discharge type Total Total Total Total
Working pressure 25 bar 42 bar 25 bar 42 bar
Orifice size Ø 33 mm Ø 33 mm Ø 33 mm Ø 33 mm
Inlet connection 2,5” male 2,5” male 2,5” male 2,5” male
Outlet Connection 1 7⁄8”male 1 7⁄8”male 1 7⁄8”male 1 7⁄8”male
Burst disc pressure 49 bar 78 bar 49 bar 78 bar
Valve Body Brass Brass Brass

Brass