برگه‌ها

این شرکت قادر به تامین انواع تجهیزات اعلام حریق و تجهیزات F&G به شرح ذیل می باشد:

1. انواع دتکتور های ساختمانی:Apollo


Hochiki


2. انواع دتکتور گاز و شعله صنعتی


Spectrex3. انواع دتکتور های مکشی

Xtralis


4. انواع کابل نسوز

Bericacavi


5. دتکتور حرارتی خطی

 

Protectowire


6. تجهیزات تست

Solo