• سیستم های اعلام و اطفاء حریق

    جهت انواع بیمارستان ها

  • سیستم های هشدار دهنده

    جهت تونل ها

  • سیستم های اعلام و اطفاء

    پالایشگاه ها و پتروشیمی ها

سیستم های اعلان حریق

انواع برند های سیستم های اعلان از قبیل Hochiki و Apollo

سیستم های اطفاء حریق

سیستم های مکنده هوا

انواع سیستم ها یمکنده و آنالیزر هوا مانند Xtralis

cylinder

کابل های نسوز

انواع کابل های نسوز BericaCavi

کنترل پنل حریق

انواع کنترل پانل NSC

تجهیزات تست دتکتور ها

انواع تجهیزات تست برند SOLO

رزومه شرکت ایمن آریا حریق

لطفاً برای مشاهده یا دانلود رزومه شرکت به این لینک مراجعه نمایید.

برخی از پروژه های انجام شده

2450 ساعت

آموزش مستمر به کارفرمایان

156 پروژه

انجام شده با موفقیت

127 مشتری

با اعلام رضایتمندی کامل

شرکای تجاری:

k
spectrex
GENT
Xtralis
e2S
NSC
honeywell
ESSER
cooper
apollo