در پست زیر  کلیه ی نکات کاربردی مورد نیاز برای نصب سنسور های Hochiki مدل ESP scI  را مشاهده مینمایید.
این نکات به منظور فراهم کردن SCI functionality این سنسور ها می باشد.
سنسور های SCI باید مستقیما روی YBV-R/4 base نصب شوند. تصاویر زیر می تواند به شفاف تر شدن این موضوع کمک نماید.

نصب سنسور های HOCHIKI
نصب سنسور های HOCHIKI

ایمن آریا حریق امیدوار است با ارائه چنین مطالبی، بتواندبرای حرفه ی شما عزیزان مفید واقع شود.
برای مشاهده ی انواع سنسور های آدرس پذیر HOCHIKI به این لینک مراجعه نمایید.

همچنین برای مشاهده ی انواع سنسور های متعارف HOCHIKI به این لینک مراجعه کنید.