نوشته‌ها

firewave-hochiki2

FIREwave یک دسته محصولات بی سیم  است که در سیستم  هوشمند ESP معروف Hochiki ادغام شده است.

این یکپارچه سازی حداکثر انعطاف پذیری را در تنظیم سیستم برای پاسخگویی به نیازهای خاص ساختمانی که قرار است در آن مستقر شود ، در اختیار کاربر قرار می دهد.

FIREwave employs the latest radio technology. providing a simple and economic hybrid wireless fire detection system installation with minimal disruption to the fabric of the building and its operation.
Flexible and versatile, FIREwave is suited to a wide range of applications.
matching the requirements of any building from busy hotels to sensitive heritage buildings.FIREwave is the most flexible fire detection solution available that is simple to install and maintain.
overcoming installation and maintenance challenges on the most demanding sites.
advanced patented technology is used to achieve optimum performance.
Main Benefits of the FIREwave Range
firewave range